1. Zasady obsługi jednostek budżetowych:

a) Formy składania zamówień: fax – (071) 316 33 14, email lub poczta
b) Można korzystać z formularza zamówień
c) Termin realizacji: 14 dni roboczych
d) Płatność: przelew – 14 dni

2. Zasady obsługi osób fizycznych i firm nie będących jednostką budżetową:

a) Forma składania zamówień: fax – (071) 316 33 14, email lub poczta
b) Można korzystać z formularza zamówień
c) Termin realizacji: 14 dni roboczych
d) Osoby/Firmy rozpoczynające współpracę winne są uiścić zadatek w wysokości nie mniej niż 50% wartości zamówienia
e) Jeżeli indywidualne ustalenia nie stanowią inaczej, koszty dostawy obciążają nabywcę