1. Zasady obsługi jednostek budżetowych:

a) Formy składania zamówień: +48604459196, email,
b) Można korzystać z formularza kontaktowego,
c) Termin realizacji: 14 dni roboczych,
d) Płatność: przelew – 14 dni.

2. Zasady obsługi osób fizycznych i firm nie będących jednostką budżetową:

a) Formy składania zamówień: +48604459196, email,
b) Można korzystać z formularza kontaktowego,
c) Termin realizacji: 14 dni roboczych,
d) Osoby/Firmy rozpoczynające współpracę winne są uiścić zadatek w wysokości nie mniej niż 100% wartości zamówienia,
e) Jeżeli indywidualne ustalenia nie stanowią inaczej, koszty dostawy obciążają nabywcę.