Bryły szkieletowe z siatkami magnetycznymi

Opis

Zastaw składa się z 11 podstawowych brył i ich siatek: Wysokość brył 10 – 12 cm

         
   

Przykłady konfiguracji siatek brył:

sześcian

Sześcian

Prostopadłościan o podstawie prostokątaProstopadłościan o podstawie prostokąta

Film pokazowy złożenia bryły siatką magetyczną: